Rekrutacja on-line w nowym segmencie rynku*

* doświadczenie nie jest wymagane (zapewniamy szkolenie)





Po prostu dołącz do nas.

[Volt]Bank aktualnie poszukuje kandydata na Dyrektor handlowy

📍 UE, UK

W związku z rozbudową sieci sprzedaży [Volt]Bank zaprasza do współpracy osoby przedsiębiorcze, ukierunkowane na sukces, otwarte na innowacyjne rozwiązania, kreatywne, a także pozytywnie nastawione do życia i ludzi.

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW
Doświadczenie w sprzedaży lub prowadzeniu własnego biznesu – minimum 1 rok.
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe - łatwość w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z ludźmi.
Wykształcenie co najmniej średnie. Wiedza z zakresu leasingu dla przedsiębiorstw będzie dodatkowym atutem. Niekaralność.
Zarejestrowana działalność gospodarcza.

Profil osobowościowy: Silna determinacja i zaangażowanie w dążeniu do celów, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, bardzo dobra organizacja czasu i pracy, zdolność szybkiego uczenia się, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności analityczne, dokładność, terminowość, wytrwałość.

[Volt]Bank aktualnie poszukuje kandydata na Inkasent

📍 Polska

[Volt]Bank zaprasza do współpracy osoby prowadzące działalność gospodarczą.

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW: Łatwość w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z ludźmi. Wykształcenie co najmniej zawodowe. Niekaralność.

Profil osobowościowy: Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, bardzo dobra organizacja czasu i pracy, zdolność szybkiego uczenia się, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności analityczne, dokładność, terminowość.

👷 Rozpocznij test o wydanie PIN Bezpieczeństwa

[Volt]Bank aktualnie poszukuje kandydata na Przedstawiciela autoryzowanego

📍 Polska

[Volt]Bank zaprasza do współpracy osoby przedsiębiorcze, ukierunkowane na sukces, otwarte na innowacyjne rozwiązania, kreatywne, a także pozytywnie nastawione do życia i ludzi.

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW
Gotowość oznakowania swojego punktu handlowego (warsztat samochodowy, wulkanizacyjny) Autoryzowany Punkt Sprzedaży [Volt]Bank e-Mobility

😷 Bezpieczeństwo: Zawiesiliśmy do odwołania spotkania w Pałacu Kultury i Nauki