Dane kontaktowe

"WEWNĄTRZ KSIĘŻYCA", fundacja
FUNDACJA RODZINNA NIE BĘDĄCA OPP
wyślij e-mail

REGON: 363930344

ORGAN REJESTRUJĄCY: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI: 10.387.824,20 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 20/100)

KORESPONDENCJA POCZTOWA:
ul. Macieja Sarbiewskiego 2/13, Warszawa Żoliborz (01-584)

HUB STARTUPÓW