Poniższy kontakt jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli mediów.
Zapytania innej treści nie będą rozpatrywane.

RZECZNIK PRASOWY:
Rafał Kiełtyka
KONTAKT E-MAIL:
wyślij e-mail