Poniższy kontakt jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli mediów.
Zapytania innej treści nie będą rozpatrywane.

RZECZNIK PRASOWY:
Rafał Kiełtyka
TEL. 604-222-666