Pomożemy Ci też sporządzić wniosek o dotację 5.000 PLN
na domową ekoinstalację w ramach rządowego programu "Moja Woda"

Wszyscy nasi 👷 są wyposażeni w bezpieczne bezstykowe terminale płatniczne w ramach programu "Polska Bezgotówkowa"
FORMULARZ WNIOSKU "MOJA WODA"
Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024
Wzór pisma o zawarciu umowy
Wniosek o płatność
Protokół odbioru końcowego - oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji
Oświadczenie współmałżonka