Wielowalutowy HUB bilonu

Jeżeli Twoim pomysłem na biznes jest posiadanie własnego samoobsługowego automatu zarobkowego skorzystaj z naszej oferty

WIELOWALUTOWY HUB BILONU+

260.000,00 PLN (BRUTTO)

Z obsługą karty płatniczej (z opcją bankomatu)
Obsługiwany bilon: PLN, CHF, EUR, GBP, UAH, CZK*

WIELOWALUTOWY HUB BILONU

255.000,00 PLN (BRUTTO)

Bez obsługi karty płatniczej (bez opcji bankomat)
Obsługiwany bilon: PLN, CHF, EUR, GBP, UAH, CZK*

* Waluty można konfigurować dowolnie

Budowa ekologicznej stacji paliw ekologicznych

Budowa stacji biopaliw i elektrycznej

Jeżeli Twoim pomysłem na biznes jest posiadanie własnej stacji paliw ekologicznych skorzystaj z naszej oferty.


Budowa stacji paliw wiąże się z:

  • wyborem atrakcyjnej lokalizacji – przy odcinku ruchliwej drogi, gdzie w najbliższej okolicy brakuje stacji EV, na działce, która jest przystosowana do postawienia tego rodzaju obiektu i nie napotka się z trudnościami ze strony formalnej (Urząd Gminy, Wydział Ochrony Środowiska, lokalna społeczność)

  • inwestycją w dobrej jakości instalacje technologiczne, rurociągi, dystrybutory czy ładowarki, które będą wyróżniały się dobrym poziomem wykonania i odpornością na działanie szkodliwych czynników

  • kosztami postawienia i wyposażenia budynku, który będzie toalety, sklep czy zaplecze gastronomiczne

  • uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na prowadzenie tego rodzaju działalności

Budowa stacji paliw nie jest inwestycją tanią. Z przyjemnością pomożemy Ci stworzyć sprawnie funkcjonujący obiekt, który spełni wszystkie niezbędne normy, a dla kierowców stanie się obowiązkowym punktem do odwiedzenia.

Koszty inwestycji w stację należy podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza z nich dotyczy kwestii gruntu, infrastruktury oraz wszelkich zezwoleń, druga zaś – zakupu samej technologii i wyposażenia dodatkowego stacji. Przyjrzyjmy się na razie tym pierwszym.

Początek inwestycji to oczywiście działka: tę można kupić, ale można też wydzierżawić na długi okres (przynajmniej 10 lat). Koszt kupna lub dzierżawy gruntu będzie zależeć od atrakcyjności położenia i wielkości parceli, dostępu do drogi publicznej, będzie również zależny od cen gruntu w danym regionie Polski. Nie da się więc jednoznacznie go określić. Lokalizacyjnie wskazane jest wybranie działki blisko uczęszczanej drogi, centrum handlowego lub przynajmniej dużego hipermarketu oraz osiedli mieszkaniowych. Napływ klientów ułatwi dostrzeżenie myjni z trasy oraz łatwy wjazd i wyjazd na jej teren z drogi głównej.

Warto jest więc skonsultować zakup lub dzierżawę gruntu z firmą, od której planujemy nabyć w przyszłości technologię ładowania pojazdów. Handlowcy w dobrych firmach spytają nas o lokalizację inwestycji, o uzbrojenie działki i jej stan prawny, przeanalizują też daną lokalizację pod względem atrakcyjności (jaka jest konkurencja w okolicy, jaki potencjał ma działka) tak, by inwestor nie poniósł uszczerbku na inwestycji, firma zaś nie doznała szkody na wizerunku.

Powierzchnia działki powinna być dostosowana do zbudowania na niej instalacji stacji, działka powinna również mieć doprowadzone do swojej granicy media (woda, kanalizacja, prąd, gaz), wtedy koszt inwestycji nie będzie dużo wyższy, bo nie zapłacimy ekstra za doprowadzenie mediów do naszego terenu. Statystycznie na jedno stanowisko do mycia przyjęło się przyjmować powierzchnię 250 m2, jednak dobrze jest przewidzieć więcej miejsca na dalszą rozbudowę inwestycji. Koszty przyłączenia do mediów również będą zależne od wielu wskaźników, m.in. rodzajów materiału zastosowanego do wykonania przyłączy, stopnia skomplikowania węzła, odległości od sieci oraz warunków terenowych: prowadzenie prac ziemnych w środku miasta będzie wymagało odtworzenia stanu pierwotnego, czyli np. nawierzchni jezdni. Wpływ na koszt tego etapu inwestycji będzie miała również opłata przyłączeniowa u poszczególnych operatorów sieci.

W przypadku działki zatem nakłady finansowe na inwestycję w stację będą oceniane indywidualnie. Jedyne koszty możliwe do określenia bez wskazania konkretnego przypadku to koszty opłat skarbowych. I tak – wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy kosztować będzie 107 zł, jeśli nie będzie go trzeba, a tylko wypis i wyrys z MPZP, wtedy płacimy około 30 zł za wypis (do 5 stron) i po 20 zł od strony A4 wyrysu. Na koniec potrzebne będą jeszcze projekt architektoniczno-budowlany oraz pozwolenie na budowę. Koszt projektu opiewać będzie na około 4 tys. zł, ale może nawet i dwa razy tyle. Koszt zezwolenia budowlanego z kolei to koszty opłaty skarbowej, wyznaczanej indywidualnie w zależności od charakteru i powierzchni budynku i wliczającej koszt zatwierdzenia projektu. Warto wiedzieć, że decydując się na współpracę z producentem stacji bezobsługowych projekt architektoniczno-budowlany otrzymujemy gratis, wliczony jako koszt inwestycji w technologię mycia.

Koszt technologii ładowania

Drugi etap oszacowania kosztów inwestycji w stację bezobsługową to wybór odpowiedniej wielkości instalacji oraz dobór technologii ładowania. W przypadku stacji bezobsługowych będzie się on różnić od planowanej wielkości stacji, zakresu oferowanych na niej usług oraz od rodzaju urządzeń peryferyjnych. Stacje [Volt]Bank dostępne są w kilku wariantach wielkości: począwszy od stacji jednostanowiskowej, przez wybierane najczęściej dwu- lub trzystanowiskowe, aż po instalacje wielostanowiskowe a nawet stacje portalowe. Koszt zakupu i budowy trzystanowiskowej stacji paliw alternatywnych nie musi przekroczyć sumy 100 tys. zł, dziewięciostanowiskowa to już wydatek rzędu 140-210 tys. złotych, wysokość wkładu w inwestycję będzie się różnić w zależności od wybranej technologii ładowania i opcji dodatkowych. Inwestycja w stację samoobsługową jest to dobry pomysł na biznes, jednak przed rozpoczęciem całej procedury warto jest konsultować swoje pomysły z przedstawicielami firmy, od której zamierzamy kupić technologię ładowania. Jak już zostało to powiedziane, nie tylko pomogą oni ocenić potencjał działki, pomogą również skonfigurować technologię do rozmiarów i potrzeb naszej inwestycji. Może się bowiem okazać, że warto zainwestować nieco więcej, jeśli w okolicy nie znajdziemy stacji bezobsługowych o charakterze kompleksowego centrum ładowania pojazdów. W takim wypadku warto jest przemyśleć budowę obiektu posiadającego nie tylko stanowiska do szybkiego bezobsługowego ładowania, ale i oferującego wykorzystanie dodatkowych rozwiazań (samoobsługowy express kawowy, słupek do ładowania małej elektromobilności czy słupek dystrybucji mediów do mariny). Rynek jest nowy a tempo wzrostu tego sektora rynku to nieustanny rozwój w skali roku.